Tataři na Moravě : Byla či nebyla bitva u Olomouce?.

Kuffner, Hanuš
Alois Wiesner, 1926. 97 s., 3 listy