TASS je zplnomocněn prohlásit.

Semenov, Julian Semenovič; il. Školník, Jiří
1. vyd. Československý spisovatel, 1985. 278 s.