Taškařiny : hrstka veselých vzpomínek.

Pulda, Jaroslav
Legiografia, 1922. 135 s.