Tarifní kvalifikační katalog : Uhelný průmysl - Oddíl hlubinné doly - UH.

Min. paliv, 1960. 55 s.