Tančící skály : o vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu.

Vácha, Marek Orko
1. české vyd. Cesta, 2003. 187 s.