Tam ožila sláva.

Alexy, Janko
1. vyd. Slavín, 1970. 146 s.