Talmud : [ukázky a dějiny].

Langer, Jiří; il. Bušek, Jiří
Práh, . 47 s.