Talent nie je dar.

Dočkal, Vladimír
2., opr. a dopl. vyd. Smena, 1986. 139 s.