Takzvaný súkromný život.

Simonov, Konstantin Michajlovič
2. vyd. Slovenský spisovateľ, 1985. 706 s.