Takú som ťa poznal, Nikaragua.

Škoda, Ján
1. vyd. Pravda, 1989. 267 s., obr. příl