Takový je život : román. I. díl, Hlas krve.

Jaroš, František S
Frant. Šupka, 1936. 316 s.