Tak už jsem tady! : Ahoj, mami, ahoj, tati!.

Breinholst, Willy
Vyd. 1. Ikar, 2002. 227 s.