Tak sa to stalo, nič som nepridal.

Schiffer, William
1. vyd. Obzor, 1989. 157 s.