Tak rozpráva príroda : Fyzicko-chemické aktuality.

Ďurana, Kornel
Spolok sv. Vojtecha, 1942. 140 s.
Edice: Plameň ; Čís. 14