Tajnosti pražské : román z roku 1848. I.

Svátek, Josef
4. vyd. F. Topič, 1925. 404 s.
Edice: Laciné vydání sebraných dějepisných románů Josefa Svátka