Tajnosti depozitářů, aneb, Předměty s příběhem : [Geheimnisse der Depositare, oder, Gegenstände mit Geschichte = The secrets of depositories, or, Another things with stories] : tajemné příběhy z muzeí a galerií Ústeckého kraje.

1. vyd. Regionální muzeum, 2007. 252 s.