Tajné politické společnosti.

Lennhoff, Eugen
Autorisované vydání s mnoha obrazovými přílohami. Jos. R. Vilímek, 1932. 556, [II] s.