"Tajné fronty" v plamenech.

Vobořil, František Maria
Osvětový ústav Družiny dobrovolců čsl. zahraničního vojska, 1939. 328 s.