Tajná vysílačka volá : dobrodružný román.

Zíka, Vláďa
2. vyd. Zmatlík a Palička, . 173, [II] s.