Tajná vysílačka volá : dobrodružný román.

Zíka, Vláďa
Zmatlík a Palička, 1938. 199, [I] s.