Tajná diplomatická hra o Jihoslovany za světové války : úřední listy bar. C. Hoetzendorfa, hr. Tiszy, bar. Buriana, hr. Clama-Martinice, gen. pluk. Rhemena, gen. pluk. Sarkotiće a j.

Paulová, Milada
Vesmír, 1923. 187, [I] s.