Tajemství Viléma Storitze.

Verne, Jules
3., autoriz. vyd. Jos.R. Vilímek, . 190 s.
Edice: Romány / Jules Verne