Tajemství přesnosti.

Augusta, Pavel; Klůna, Jindřich
2., přeprac. a dopln. vyd. (v SNTL 1. vyd.). SNTL, 1990. 208 s.