Tajemství Nejsvětější Trojice : meditace nad Písmem svatým.

Heufelder, Emmanuel Maria
Vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 2006. 110 s.