Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali.

Plamínek, Jiří
2., dopl. vyd. Grada, 2010. 127 s.
Edice: Poradce pro praxi