Tajemství Ježíše z Nazaretu : záhady a otazníky ze života Mesiáše.

Liška, Vladimír
3., dopl. vyd. XYZ, 2011. 358 s.