Tajemné keltské horoskopy : do roku 2015.

Krumlovská, Olga
2., přeprac. a dopl. vyd. Brána, 2011. 238 s.