Tachymetrické a geodetické tabulky : učební pomůcka pro 3. a 4. ročník studia oboru 09-2-05 Geodézie na středních průmyslových školách.

Ledabyl, Stanislav; Hermany, Josef
2. opr. vyd. Kartografie, 1971. 227 s.