Tachov - město : Tachov (Tachau) - Stadt.

Procházka, Zdeněk
2., upr. vyd. Pro město Tachov vydalo Nakladatelství Českého lesa, 2007. 215 s.
Edice: Historicko-turistický průvodce ; č. 8