Tabulky výživných hodnot potravin.

Krondlová, Magdalena; Šmrha, Oldřich; Váša, J
2. vyd. zcela přeprac. a rozš. Státní zdravotnické nakladatelství, 1957. 496 s.