Tabulky úročitelů, odúročitelů, střadatelů, zásobitelů, umořovatelů : Ukládací papíry státní : Sociální pojištění, zák. z 9. října 1924 : Pojištění životní a věcné.

Lodr, Karel
Nákladem vlastním, 1927. 31 s.
Edice: Sborník Číslo a prostor. Časopis pro školy i život praktický ; Č. 1-2