Tabulky pro stavitelské kreslení, cvičení a konstrukční návrhy z pozemního stavitelství. 1. díl.

Rochla, Milan
10., přeprac. vyd. SNTL, 1979. 600 s.