Tabulky pro odborné školy : schváleno ministerstvem školství ... jako učebná pomůcka pro odborné školy a živnostenské školy pokračovací.

Schmidt, Zdenko
3., rozš. vyd. Státní ústav pro učebné pomůcky škol průmyslových a odborných, 1937. 112, [IV] s.