Tabulky pro automechaniky : tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy.

Gscheidle, Rolf
Europa-Sobotáles, 2009. 496 s.