Tabuľky prierezových veličin, zvárané profily, únosnosť oceľových stľpov.

Liška, Ladislav; Šlampa, Peter
1. vyd. Alfa, 1972. 139 s.
Edice: Edícia stavebnickej literatúry