Tabuľky pre základnú školu.

Běloun, František
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. 214 s.