Tabulky obvyklých terapeutických dávek léků pro děti.

Hadašová, Eva; Šráčková, Danuše
1. vyd. Universita J.E. Purkyně, 1978. [45] s.