Tabulky logaritmické.

Valouch, Miloslav; Valouch, Miloslav A
12., zkrác. vyd. Jednota československých matematiků a fysiků, 1947. 141 s.