Tabulky logaritmické.

Valouch, Miloslav A; Valouch, Miloslav
10. přeprac. vyd. Jednota českých matematiků a fysiků, . iv, 203 s.