Tabulky logaritmické.

Valouch, Miloslav; Valouch, Miloslav A
10. přeprac. vyd. Jednota českých matematiků a fysiků, 1937. iv, 203 s.