Tabulky logaritmické.

Valouch, Miloslav
8. vyd., částečně změněné. Jednota československých matematiků a fysiků, 1931. 203 s.