Tabulky logarithmické.

Valouch, Miloslav
3. rozšíř. vyd. Jednota čes. mathematiků, 1919. IV, 187, 1 s.