Tabulky logarithmické.

Valouch, Miloslav
2. vyd. Jednota čes. mathematiků, 1913. 166, 2 s.