Tabulky logarithmické.

Valouch, Miloslav
Jednota čes. mathematiků, 1904. VIII, 149, 1 s.