Tabulky a vzorce pro kalkulační techniku finanční.

Špaček, Karel; Kamenický, L
Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava, 1940. 286 s.