Táboření : o uspořádání, výstavbě a vedení junáckých táborů.

Petrů, Adolf; Štefan, Josef; il. Kučera, Karel
2. dopl. vyd. Junácká edice, 1946. 272 s., [14] s. obr. příl