Tábor vodáků.

Lehovec, Jaroslav Jan; ed. Roden, Josef
Vydání prvé. Rebcovo nakladatelství, 1946. 179-[II] s.