Tábor padlých žien : vydrické prostitútky v historickej likvidácii.

Baláž, Anton
Vyd. 2. Slovenský spisovateľ, 1996. 254 s.