Tábor, město Žižkovo.

il. Šváb, Jaroslav
Výstavní výbor Jihočeské výstavy v Táboře, . 46, [II] s.