Tábor : město Žižkovo.

Městská spořitelna, 1929. 46 s.