Tabita.

Rataj, Ján
Vydanie prvé. Modrý Kríž, 1947. 88-[I] s.