Tabelární organisace statického výpočtu desek a trámů ze železového betonu v pozemním stavitelství.

Hořejš, František
Vydání první. Česká grafická Unie, 1945. 53 - [I] s.